skip to Main Content
021-22649661-3 ariscert@gmail.com

شرکت الاینس رجیسترار اند اینسپکشن سرویسس پارسیان (ARIS) بمنظور  ارائه خدمات ممیزی مستقل،صدورگواهینامه های بین المللی و ارائه خدمات آموزشی در ایران بصورت مشارکتی به مرکزیت تهران تاسیس گردیده است.

این مجموعه با بهره گیری از تیم تخصصی و مستقل می تواند در سراسر ایران خدمات ذیل را با بالاترین کیفیت ومطابق با قوانین بین المللی مربوطه ارائه نماید.

– خدمات ممیزی مستقل و ثبت و صدور گواهینامه استاندارد سیستمهای مدیریت(ایزو).

– خدمات آموزش در بالاترین سطح و صدور گواهینامه های آموزشی مطابق با استانداردهای واحدهای پیوسته دانشگاهی(CEU).

 

دانلود بروشور الاینس پارسیان

Back To Top